Οργάνωση

Η VIOLASTEX είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με μικρό αριθμό εργαζόμενων και απλή οργανωτική δομή, κατάλληλη για το μέγεθος της εταιρείας. Πρόεδρος της εταιρείας είναι ο ιδρυτής της, κος Κωνσταντίνος Τσάτσος ενώ Γενικός Διευθυντής ο κος Δημήτρης Τσάτσος. Υπεύθυνος πωλήσεων -συνεπικουρούμενος από το Γενικό Διευθυντή- είναι ο κος Παναγιώτης Τσάτσος ενώ Υπεύθυνος Παραγωγής είναι ο κος Βασίλης Αντωνίου.