Προϊόντα παραγωγής

Τα περιελιγμένα ελαστικά νήματα (καλτσοποιίας) παράγονται στις οκτώ περιελικτικές μηχανές (στριπτήρια) και έχουν ως ψύχα καουτσούκ και διπλή περιέλιξη από νάιλον διαφόρων χρωμάτων και πολυέστερ.

ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Περιγραφή

Απόδοση (M/Kgr)

1905

Λάστιχο 90 με διπλή περιέλιξη με 1/70 πολυέστερ εκρού

8.500

1910

Λάστιχο 90 με διπλή περιέλιξη με 1/70 νάιλον 6 εκρού

8.500

1915

Λάστιχο 90 με διπλή περιέλιξη με 1/70 νάιλον 6 βαμμένο

8.500

1970

Λάστιχο 90 με διπλή περιέλιξη με 1/70 νάιλον 66 εκρού

8.500

2105

Λάστιχο 110 με διπλή περιέλιξη με 1/70 πολυέστερ εκρού

10.500

2125

Λάστιχο 110 με διπλή περιέλιξη με 1/70 πολυέστερ μαύρο

10.500

2110

Λάστιχο 110 με διπλή περιέλιξη με 1/70 νάιλον 6 εκρού

10.500

2115

Λάστιχο 110 με διπλή περιέλιξη με 1/70 νάιλον 6 βαμμένο

10.500

2140

Λάστιχο 110 με διπλή περιέλιξη με 1/40 νάιλον 66 εκρού

12.500

2145

Λάστιχο 110 με διπλή περιέλιξη με 1/40 νάιλον 6 μαύρο

12.500

3250

Λύκρα 200 DTEX με διπλή περιέλιξη  με 1/40 νάιλον 66 εκρού

19.000

3255

Λύκρα 200 DTEX με διπλή περιέλιξη  με 1/40 νάιλον 6 μαύρο

19.000

3340

Λύκρα 130 DTEX με διπλή περιέλιξη με 1/40 νάιλον 66 εκρού

21.000

3345

Λύκρα 130 DTEX με διπλή περιέλιξη με 1/40 νάιλον 6 μαύρο

21.000

3370

Λύκρα 130 DTEX με διπλή περιέλιξη με 1/70 νάιλον 6 εκρού

16.500

3375

Λύκρα 130 DTEX με διπλή περιέλιξη με 1/70 νάιλον 6 εκρού βαμμένο

16.500

Τα πονταριστά ελαστομερή νήματα (καλτσοποιίας, πλεκτικής και υφαντουργίας) παράγονται στις τρεις μηχανές πονταρίσματος με αέρα από ελαστομερές ενοποιημένο (πονταρισμένο) με νάιλον διαφόρων χρωμάτων και πολυέστερ.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΝΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Σύσταση

Τίτλος νήματος σε DTEX

Απόδοση (m/Kgr)

5101

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 78 PA66 Εκρού

92

108.000

5111

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 78 PA6 Χρώματα

92

108.000

5201

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 22 PA66 Εκρού

29

344.000

5205

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 78 PA6 Εκρού

85

117.000

5278

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 78 PA6 Χρώματα

85

117.000

5209

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 78 PA6 Εκρού

89

112.000

5289

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 78 PA6 Χρώματα

89

112.000

5240

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 44 PA66 Εκρού

51

196.000

5241

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 44 PA6 Μαύρο

51

196.000

5263

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 2/78 PA6 Εκρού

163

61.000

5265

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 4/78 PA6 Εκρού

319

31.000

5270

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 2/78 PA6 Χρώματα

163

61.000

5401

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 44 PA66 Εκρού

58

172.000

5405

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 78 PA6 Εκρού

92

108.000

5440

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 44 PA6 Μαύρο

58

172.000

5463

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 2/78 PA6 Εκρού

170

58.000

5470

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 2/78 PA6 Χρώματα

170

58.000

5475

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 4/78 PA6 Εκρού

326

30.000

5480

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 4/78 PA6 Χρώματα

326

30.000

5701

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 44 PA66 Εκρού

67

148.000

5710

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 78 PA66 Εκρού

102

98.000

5740

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 44 PA6 Μαύρο

67

148.000

5770

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 78 PA6 Εκρού

102

98.000

5775

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 78 PA6 Χρώματα

102

98.000

5780

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 2/78 PA6 Εκρού

180

55.000

5785

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 2/78 PA6 Χρώματα

180

55.000

5790

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 4/78 PA6 Εκρού

336

29.500

5795

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 4/78 PA6 Χρώματα

336

29.500

6201

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 78 PES Εκρού

92

108.000

6205

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 78 PES Εκρού

85

117.000

6278

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 78 PES Μαύρο

85

117.000

6274

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 167 PES Εκρού

174

57.000

6280

Dtex 22 Ελαστομερές

Dtex 167 PES Χρώματα

174

57.000

6401

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 167 PES Εκρού

181

55.000

6460

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 2/167 PES Εκρού

348

28.500

6465

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 2/167 PES Μαύρο

348

28.500

6480

Dtex 44 Ελαστομερές

Dtex 167 PES Μαύρο

181

55.000

6710

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 83 PES Εκρού

102

98.000

6740

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 110 PES Εκρού

134

75.000

6750

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 167 PES Εκρού

191

52.000

6760

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 2/167 PES Εκρού

358

27.500

6790

Dtex 78 Ελαστομερές

Dtex 167 PES Μαύρο

191

52.000