Προϊόντα εμπορίας

ΝΗΜΑΤΑ ΝΑΙΛΟΝ ΤΕXTURED

PA6 Dtex 1/78/18 Εκρού S-Z
PA6 Dtex 1/78/24 Εκρού S-Z
PA6 Dtex 1/78/68 Εκρού Πονταριστό S-Z
PA6 Dtex 1/78/18 Βαμμένα (περίπου 35 χρώματα S-Z)
PA6 Dtex 2/78/18-24 Εκρού Παράλληλο
PA6 Dtex 2/78/18-24 Εκρού Πονταριστό
PA6 Dtex 2/78/18 Βαμμένα Πονταριστά (περίπου 20 χρώματα)
PA6 Dtex 2/78/24 Εκρού Στριμμένο (90 ΤΡΜ)
PA6 Dtex 2/78/24 Βαμμένα Στριμμένα (περίπου 30 χρώματα)
PA6 Dtex 2/78/68 Εκρού Πονταριστό
PA6 Dtex 1/100/24 Εκρού S-Z
PA6 Dtex 1/44/12 Εκρού S-Z
PA6 Dtex 1/44/10 Μαύρο S-Z
PA66 Dtex 1/22/7 Εκρού S-Z
PA66 Dtex 1/33/10 Εκρού S-Z
PA66 Dtex 1/44/13 Εκρού S-Z
PA66 Dtex 1/78/68 Εκρού Πονταριστό S-Z
PA66 Dtex 2/78/24 Εκρού Παράλληλο
PA66 Dtex 2/78/24 Βαμμένα Στριμμένα (περίπου 10 χρώματα)

 

ΝΗΜΑΤΑ ΝΑΙΛΟΝ FLAT

PA6 Dtex 1/44/13 Εκρού SD
PA6 Dtex 1/78/24 Εκρού SD
PA6 Dtex 1/78/17 Μαύρο SD
PA6 Dtex 1/78/17 Εκρού Bright Trilobal
PA6 Dtex 1/156/34 Εκρού Bright Trilobal

 

ΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ TEXTURED

Dtex 1/78/36 Εκρού
Dtex 1/83/72 Εκρού
Dtex 1/83/36 Μαύρο
Dtex 1/110/36 Εκρού
Dtex 1/110/96 Εκρού
Dtex 1/110/36 Μαύρο
Dtex 1/167/34-48 Εκρού
Dtex 2/167/48 Εκρού Πονταριστό
Dtex 1/167/96 Εκρού
Dtex 1/167/33 Μαύρο
Dtex 2/167/33 Μαύρο Πονταριστό
Dtex 1/167/33 Λευκό
Dtex 1/167/36 Βαμμένα (περίπου 15 χρώματα)