Ποιότητα

Η VIOLASTEX θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ποιότητα των προϊόντων της και έχει επενδύσει σε σύγχρονο εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου. Επιπλέον η εταιρεία έχει προχωρήσει στη διαδικασία πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9001:2000, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2005.

Ο έλεγχος ποιότητας πραγματοποιείται από το προσωπικό της παραγωγής σε όλες τις φάσεις της παραγωγής .

• Στα περιελιγμένα ελαστικά νήματα (καλτσοποιίας)

  • κατά την παραλαβή των πρώτων υλών
  • κατά την παραγωγική διαδικασία
  • κατά την ανασυσκευασία των νημάτων

• Στα πονταριστά ελαστομερή νήματα (καλτσοποιίας, πλεκτικής και υφαντουργίας),

  • κατά τη φόρτωση της μηχανής (οπτικός ποιοτικός έλεγχος των πρώτων υλών)
  • κατά το ξεφόρτωμα των μηχανών
  • κατά τη συσκευασία των νημάτων

Επιπροσθέτως, διενεργείται ημερήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος στα προϊόντα όλων των μηχανών κατά τον οποίο ελέγχονται τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων (ελαστικότητα, «βερίνα», εμφάνιση, πυκνότητα και ομοιομορφία πονταρίσματος, σωστή κωνοποίηση).