Φιλοσοφία

Οι συνιστώσες που αποτελούν τη φιλοσοφία της VIOLASTEX είναι:

• η αξιόπιστη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της μέσω

 • της ευελιξίας της παραγωγής
 • της προμήθειας μικρών και μεγάλων ποσοτήτων
 • της ποικιλίας προϊόντων και χρωμάτων
 • της ταχύτητας στις παραδόσεις

• η παραγωγή προϊόντων με τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές μέσω

 • της χρησιμοποίησης σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής
 • της συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με την εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος ελέγχου ποιότητας
 • της δημιουργίας εγχειριδίου διαδικασιών ποιότητας και της επερχόμενης πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9001:2000
 • ης εκπαίδευσης του προσωπικού
 • της χρήσης πρώτων υλών υψηλής ποιότητας από τα μεγαλύτερα και καλύτερα ευρωπαϊκά εργοστάσια με κριτήριο την αξιοπιστία τόσο όσον αφορά σε θέματα ποιότητας όσο και σε θέματα παράδοσης (πχ RADICIFIL, BORGOLON, DORLASTAN, INVISTA, RUBBERFLEX, TEKSTIPLIK)

• η συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς μέσω

 • της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων σε διεθνές και τοπικό επίπεδο
 • των επενδύσεων σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό